I MediernePris til Aarhus Kommune for de lilla "Forglem-mig-ej demensbænke" 

Bor du i Aarhus, så har du måske set én eller flere af de fem lilla bænke, der lige nu pryder bybilledet. Ud over den lilla farve, kan bænkene kendes ved citater, der stammer fra personer med demenssygdomme, pårørende eller fagpersoner. Bænkene har til formål at skabe opmærksomhed om demens – og det gør de så godt, at Aarhus Kommune for nylig vandt en pris for dem. Hjernerne bag bænkene er de fire nydimitterede oplevelses-økonomer Cecilie Kinch, Andreas Kjærgaard, Matilde Anemone Houe Sørensen og Maria Lodahl Agerbaek, der som en del af en eksamensopgaver kom på bænke-ideen. Se mere her: https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/aktuelt/nyheder/vis-nyhed/artikel/nyuddannede-oplevelsesoekonomer-vinder-pris-for-forglem-mig-ej-baenke/ 


Ny film om det sjællandske friplejehjem Dagmarsminde 

"Det er ikke slut endnu" havde biografpremiere den 21. september. Filmen skildrer virkeligheden på plejehjemmet Dagmarsminde. Vi får et indblik i beboernes sorger og glæder og personalets arbejde for at give dem et godt liv på trods af svær demenssygdom. Filmen viser også, hvad der kan lade sig gøre ved hjælp af menneskeligt nærvær og forståelse.
Filmmagasinet Ekko gav den 5 stjerner og skrev: "Smuk, morsom og melankolsk skildring af en omsorgsoase, hvor personalet tager hånd om Alzheimers-ramte med standhaftig solidaritet, mens manden med leen slår græsset udenfor" Læs anmeldelse af filmen her: https://www.ekkofilm.dk/anmeldelser/det-er-ikke-slut-endnu/


Sundhedsstyrelsen foreslår: Supervision til plejepersonale

Sundhedsstyrelsens debatoplæg til Ældretopmødet d.16.09.21 indeholder forslag om systematisk supervision til plejepersonale. Førende danske gerontopsykologer har deltaget i arbejdet med at udforme oplægget. Fra debatoplægget: "Medarbejdere i hjemmeplejen og på plejecentre møder borgere, som de har svært ved at forstå og samarbejde med om pleje- og omsorgsopgaverne. Ofte vil disse situationer kunne løses ved faglig refleksion, systematisk sparring og supervision, hvor medarbejderne arbejder med at forstå borgerens og egne reaktioner og handlinger gennem dialog og faglig refleksion...Supervision og sparring kan således skabe en højere grad af psykologisk tryghed og styrke værdig og helhedsorienteret faglig praksis, som værn mod forråelse i hverdagen". Se mere her:

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2021/Sundhedsstyrelsen-til-debat-om-kvalitet-og-kompetencer-paa-AEldretopmoedet


Minister vil have små teams omkring ældre i hjemmepleje

Ældre, plejekrævende personer skal mødes af færre medarbejdere, og en særlig hollandsk model med små selvstyrende teams skal udbredes. Sådan lyder det fra social- og ældreminister Astrid Krag.
Se mere her: https://www.berlingske.dk/danmark/minister-vil-have-smaa-teams-omkring-aeldre-i-hjemmeplejeIngen sammenhæng mellem alder og job performance

Se mere her: https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-09-08-forskning-afliver-myter-om-aeldre-paa-arbejdsmarkedet


Flere skal i arbejde, men mange virksomheder fravælger ældre ansøgere

https://nyheder.tv2.dk/2021-09-08-flere-skal-i-arbejde-men-mange-virksomheder-fravaelger-en-aldersgruppe Alderdom bør ikke være lig tungsind og tristesse 
Se mere her: https://www.kristeligt-dagblad.dk/seniorliv/alderdom-boer-ikke-vaere-lig-med-tungsind-og-tristesse